Socialpolitik for dissidenter
Øvrige eksistens-emner på andre sider:

http://www.lilliput-information.com/indexx.htm (dansk detail-oversigt, Nyt Danmark?)
http://www.lilliput-information.com/indexd.htm (English detail-review, New World?)
Danmark.wordpress.com, hvor du kan give din mening til kende

Det er kendetegnende for alle totalitære regimer, også Danmarks og endnu mere EUs, at individer, der ikke accepterer de opstillede normer uden kritik, udstødes, fordi de simpelthen er uønskede i f.eks. det nuværende officielt danske, post- eller transmoderne netværk karakteriseret ved "form uden indhold". Bruger du hjernen, talegaver og viden er du bedst rustet til magthaverne på de forskellige niveauer. Afhængig af hvor langt et sådant regime har udviklet sig i retning af rent diktatur, hvor al magt er samlet i toppen, så varierer den behandling dissidenterne får. Et stykke ad vejen kan du påvirke din egen situation ikke så lidt.

Historik

Æselkur eller hestekur

Ledig
 

Forudseenhed - viden eller tro 

Her-Nu

Nul privatliv

A homage

Slavearbejde og dine muligheder

LBK nr 685 af 20/06/2005 af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

LBK nr 1009 af 24/10/2005 (Gældende),Bekendtgørelse af Lov om aktiv socialpolitik
LBK nr 658 af 29/06/2005, Bekendtgørelse af Lov om aktiv beskæftigelsesindsats

Senere ændringer:
LOV Nr. 523 af 24/06/2005 § 4
LOV Nr. 239 af 27/03/2006 § 2

Såkaldte velfærdsforlig af 20. juni 2006, med vink om lovgivningen der skal vedtages og gælde fra 1. januar 2007

LBK nr 702 af 23/06/2005 Bekendtgørelse af Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Bidrag til XXXXX Kommunes erhvervsøkonomiske historie

Forstå

Ideology

Til tænkeren

 

Information om Danmark: http://Danmark.wordpress.com
E-Post:  informationomdanmark@yahoo.com