I THE ECONOMIC CONSEQUENCES OF THE WAR
(DE ØKONOMISKE KONSEKVENSER AF KRIGEN),
(12. DECEMBER 1919)
SKREV JOHN MAYNARD KEYNES SIDE 149

Man bliver måske ældre og mere forsonelig. J. M. Keynes havde et for datiden meget stort problem. Keynes var homosexuel.

Kortfattet uddybning af ovenstående
Bredere uddybning af ovenstående
Videregående uddybning af ovenstående