Information om Danmark

Vores fremtid: interesseret?

Det er ikke fordi vi forestiller os, at du ikke kan den almindelige regning, det er kun det at vi ikke er sikker på at du har foretaget følgende udregninger for nylig.

Du skulle dog foretage dem. Så, vær så venlig, at rette os og at kommentere vores udregninger – d.v.s. lad os nyde gavn af dine synspunkter.

Dette bygger på den nyeste statistik fra EU’s statistiske kontor (tal i parentes er fra andre kilder, som f.eks. Fischer Almanach 2002-2004). Hermed vort beskedne bidrag. Så vidt jeg (= Michael Koch:) ved, har kun Morten Rasmussen, Kristeligt Dagblad den 1. december 2003 og nogle danske befolkningsvidenskabsmænd som P. C. Matthiessen og privatpersoner som Ebbe Vig i en årrække bemærket dette spørgsmål, der burde være af interesse for enhver europæisk borger.

Kategorier

Antal

1.1. 2002 havde EU's 15 lande en befolkning på

          377.710.000

1.1. 2003 steg denne befolkning til

ca. 379.000.000

Det betyder en stigning på

1.290.000

af hvilke var indvandrere

988.600

(af disse skønnede illegale indvandrere og asylanter 

ca. 600.000)

(af disse til Nordeuropa - DK, N, S, SF, ISL

ca.   60.000)

(Hele tiden er der Nostradamus'er, der uanset kendsgerningerne råber: Vi har behov for en stor indvandring til arbejdsstyrken –
vi kommer snart til at mangle arbejdskraft!)

Således er indvandringen den direkte kilde til 76,6% af den totale befolkningsstigning.

(sådan har det været, i rå tal, i en årrække. For 10 år siden, skønnedes den illegale indvandring til EU til omkring 400.000, til de Nordiske lande ca. 40.000)

Dette betyder, at kun 23,4% af befolkningstilvæksten (301.400) er ikke-indvandrere, men resultatet af en naturlig befolknings-reproduktion: fødsler minus dødsfald, d.v.s. fødselsoverskuddet for totalbefolkningen - stambefolkning og nytilkommere. Hvordan skal disse 301.400 fordeles i de to sidstnævnte kategorier?

Den oprindelige europæiske stambefolkning har i mange år intet fødselsoverskud haft, tværtimod går den langsomt tilbage, mere markant i de seneste ti år. I løbet af 2002 blev dette fødselsunderskud i gennemsnit  - 0,7% (- 2,3 million) for EU landene. Panik-reaktionerne på dette tal har efter vor opfattelse været noget overdrevne. Faktisk har der også været en mindre men vedvarende udvandringsstrøm fra Europa, af europæere. Andre vil tilmed hævde at Europa allerede er overbefolket.

Indvandrere/asylanter udgør i hele EU mellem 5% og 12% af den registrerede befolkning. Sammen med naturalise-rede (personer med tildelt statsborgerskab) indvandrere og næste generation af indvandrere bliver dette tal til omkring 10-22% (maksimum i Schweiz og Sverige). Derudover skal illegale og skjulte indvandrere lægges til – for Sverige alene ydeligere 20.000. Flertallet af disse indvandrere kommer fra regioner med bemærkelsesværdig høje fødselsrater (f.eks. Afrika og Mellemøsten), og de fortsætter med at vise deres reproduktions-karakteristika også i Europa.

Det er ofte blevet sagt at ikke-europæere hurtigt tilpasser sig fødselsraterne i deres nye hjemlande, men nylige studier har vist at dette er en myte. Tværtimod, endog Tredje-Verdens-familier har overikøbet stigende fødselsrater med omkring 1 procentpoint, når deres leveforhold forbedrer sig. I de Nordiske lande, hvor det sociale netværk af offentlig støtte er stærkt (i Sverige betyder det 13 gange større finansiel støtte end i Polen), kan en familie leve komfortabelt af denne ”indkomst”. At tillægge sig en ændret adfærd er et spørgsmål om generationer. I almindelighed, er indvandrernes reproduktions-rate mere end det dobbelte af stambefolkningens. I dag bidrager indvandrerne og deres efterkommere, som udgør 10% henholdsvis 22% af befolkningen, med 25-35% af de yngre skolebørn og 15-25% af de værnepligtige - en situation, der formodentlig er billedet overalt i Europa.    

Vi kan gå ud fra, at omkring 12% af Europas befolkning i dag er indvandrere eller stammer fra nyligt indvandrede (et temmelig forsigtigt skøn), vi kan udregne at fødselsoverskuddet for denne delpopulation af ”ny-europæere” (45,3 million) skulle være omkring 2,6 million. Kun dette vil kunne forklare en vækst på 300.000, selvom den oprindelige befolkning fremstår med et fødselsunderskud på 2,3 million. I dette tilfælde ville indvandrernes fødselsrate dog være 5,7%, som helt klart er for meget, men vi skal huske på at unge mennesker her klart er overrepræsenteret. Forudsat de grundlæggende oplyste data er korrekte, skal der ledes efter fejl i to parametre ”fødselsunderskuddet blandt oprindelige europæere” og ”den faktiske procentandel af ”ny-europæere”” – ellers må antallet af illegale eller totalantalllet af indvandrere -  nødvendigvis – være meget højere end antaget (1,29 million). Disse tre tal er i øvrigt stærkt forbundne, fordi de er bidrag til bestemte summer, som vi let kan forsvare. Disse vage talangivelser, officielt og offentligt tilgængelige, giver os en ide om på hvilket svagt stade vores viden befinder sig på – mange tal er bare kvalificerede gæt. Som et minimum, må vi dog antage at mange flere end det faktiske fødselsoverskud på 300.000 stammer fra indvandrere.

Dette betyder at ikke kun 76,6%, men langt mere end 200% af EU’s befolkningstilvækst skyldes indvan-dringen.   

Er det godt eller skidt? Vi vil lade dette ligge, men man skulle måske være opmærksom på hvad der kan ske. Man burde se nøje på den verden og de kulturer de kommer fra. USA’s historie viser at de bringer en stor del af deres arv med sig.  

Det samlede antal muslimer i Europa formodedes fornylig at være omkring 32,5 million, uden nye asylsøgere, illegale indvandrere, naturaliserede indvandrere og deres børn og børnebørn inkluderet, men nogle ikke-EU regioner på Balkan og i Rusland inkluderet. Deres totale sum kan snart nærme sig 40 millioner, de 25 millioner indenfor EU, der nødvendigvis må betragte dette som en vigtigt kilde til befolkningstilvækst.

Det er afgørende at videreføre disse beregninger sammenhængende gennem det næste århundrede. Fremtidige generationer vil ikke kunne forstå hvis vi lod dem i stikken ved vores skødesløshed. De har ingen chance for at reparere på resultatet af vores langsomme hjernevirksomhed. (Eller med andre ord: Hvad tror du tyrker og folk fra Yemen ville gøre, hvis skandinaver begyndte at ekspandere inden for deres lande?) Husk: Japan accepterede tre vietnamesiske bådflygtninge, USA nogle millioner, og Niedersachen – i et voldsomt overbefolket Vesteuropa – omkring 40.000 af dem. Og hvis du vil møde afrikanske indere, fra da Idi Amin blev udvist af Uganda, vær da venlig at komme til Mariestad, en lille svensk by med 16.000 indbyggere ved søen Värnern.  

(Stanislaw Lem: Nogle undladelser resulterer i forfærdelig mangel på konsekvens)

 

Anbefal denne side

Michael Koch & Ebbe Vig

Om danske forhold:

 

Vokser København med 250.000?: http://www.lilliput-information.com/economics/nap.htm

Hvor mange fremmede er der i Danmark?: http://www.lilliput-infomation.com/economics/frdk02.htm

Hvor mange børn føder danskerne?: http://www.lilliput-information.com/economics/conni.html

Hvor mange børn føder danskerne?: http://www.lilliput-information.com/economics/status05.htm

Hvor mange fremmede vil der være fremover?: http://www.lilliput-information.com/economics/edu/protek.html

Befolkningsregnskabet pr. 1. januar 2004: http://www.lilliput-information.com/economics/status04.htm